Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie svojmu objednávateľovi. Cesta, ktorú reprezentujeme, je kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb.

O nás

Charakteristika spoločnosti:

Spoločnosť WWA, s.r.o sa sformovala skupinou odborníkov, ktorá podniká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci už dlhé roky. Sme oprávnená firma ktorá sa zaoberá poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnou zdravotnou službou, odbornými školeniami a kurzami dodávateľským spôsobom. Naša firma vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení v oblasti BOZP, Ochrany pred požiarmi a organizáciu kurzov a školení.

Medzi základné práva človeka patrí právo na ochranu zdravia, ako aj právo na priaznivé pracovné prostredie. Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby, poskytované našimi skúsenými autorizovanými bezpečnostnými technikmi a technikmi požiarnej ochrany, napomôžu bezpečnému plneniu pracovných úloh zamestnancov bez poškodenia zdravia. Prinášame na pracoviská klientov skúsenosti a poznatky z rôznych odvetví. Pravidelne sa aktívne zúčastňujeme na kontrolách orgánmi štátnej správy. Naše aktivity vykonávame na základe platných oprávnení a osvedčení. Našou prioritou je okrem školiacich činností aj kontrolná činnosť na pracoviskách klientov, s upozornením na nedostatky a návrhom nápravných opatrení.

V rámci terajšieho trendu zabezpečovať si potrebné služby formou outsourcingu (dodávateľsky) naši erudovaní pracovníci, zabezpečia vo vašich objektoch plne profesionálne a komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany proti požiarom (OPP) ,civilnej ochrany (CO) a pracovnej zdravotnej služby (PZS). Zabezpečovanie služieb formou zmluvného outsourcingu prináša našim zákazníkom úsporu času, znižuje náklady, zabezpečí dostupnosť aktuálnych informácií z uvedených oblastí. Našim cieľom je prispieť k tomu, aby sa náš zákazník mohol plne venovať svojej hlavnej činnosti (core business) a bol odľahčený od starostí z oblasti zabezpečenia BOZP, OPP,  CO a PZS.

Náš profesionálny tým sa vyprofiloval z regionálnej úrovne a v súčasnosti, ako etablovaný partner na trhu v spomínaných oblastiach poskytuje služby v rámci Slovenskej republiky celoplošne, podnikom a spoločnostiam bez rozdielu veľkosti a druhu zamerania činnosti objednávateľa. Náš špecializovaný program preventívnych a ochranných služieb preberá v plnej miere na seba zmluvnú a obchodnú zodpovednosť za služby. Jednou z jeho najväčších devíz je šetrenie ľudskými zdrojmi v nadväznosti na kvalitu a snahu o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu, flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému.

 

Poslanie spoločnosti:

Poslaním spoločnosti WWA  je poskytovanie služieb na neustále sa zvyšujúcej úrovni spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Zabezpečujeme pre zákazníkov čo najlepšie možné využitie peňazí, materiálu, času ľudí a znalostí vo firme a prinášať im tak úžitok, ktorý ocenia. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie svojmu objednávateľovi. Cesta, ktorú reprezentujeme, je kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb.

 

Vízia spoločnosti:

Spoločnosť WWA má za cieľ do piatich rokov pôsobiť v oblasti preventívnych a ochranných služieb aj v ostatných členských štátoch európskej únie a stať sa uznávanou značkou.  Dôležitý je flexibilný prístup založený na podnikavosti. Chceme byť kompetentným, dôveryhodným a spoľahlivým partnerom. Ambíciou spoločnosti je stať sa jedným z troch vedúcich spoločností na trhoch, kde pôsobíme. Byť firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.