Poradenská činnosť v oblasti poskytovania služieb agentúr dočasného zamestnávania

Cieľom odborného vzdelávania je podrobné oboznámenie účastníkov s ustanoveniami pracovnoprávnych prepisov upravujúcich oblasť služieb agentúr dočasného zamestnávania, poradenstvo v oblasti aplikácie ustanovení príslušných právnych predpisov do praxe, vrátane poradenstva pri tvorbe pracovnoprávnych dokumentov v tejto oblasti.

Prínos spočíva  v tom, že účastníci vzdelávania sa naučia ako vytvoriť kombináciou príslušných ustanovení predpisov efektívny systém organizovania a riadenia práce v oblasti činnosti ADZ, flexibilne reagujúc na požiadavky trhu a zároveň eliminujúc niektoré mzdové a odvodové náklady.

Odporúčaná cieľová skupina: zamestnávatelia, užívateľský zamestnávateľa, vedúci zamestnanci

 

Ponuka sa vzťahuje najmä na oblasti:

 

  • Efektívne prideľovanie zamestnancov agentúrami dočasného zamestnávania a zamestnávateľmi
  • Hospodárne vyúčtovanie zákonných nárokov zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania
  • Náležitosti zmlúv a dohôd pri dočasnom pridelení
  • Pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov
  • Zmeny Zákonníka práce týkajúce sa dočasného pridelenia platné od 1. marca 2015
  • Prechodné ustanovenia týkajúce sa skončenia pracovného pomeru pri dočasnom zamestnávaní
  • Zmeny týkajúce sa vysielania na pracovné cesty počas dočasného pridelenia
Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.